Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Daniel Stanek oraz Katarzyna Buczak-Stanek prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  TANIE ALKOHOLE S.C. z siedzibą  w Krakowie (30-363)  przy ul. Kobierzyńskiej 61 A.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie
art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie z Pani/Pana strony, dotyczące oferowanych przez TANIE ALKOHOLE S.C. produktów, w celu wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie i/lub do wystawienia faktury.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym i/lub do czasu wykonania umowy.  

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem, iż do czasu żądania ograniczenia przez Panią/Pana przetwarzania danych przez Administratora lub do czasu żądania usunięcia danych osobowych, żądania te nie wpływają na  zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie przepisów prawa.